waterscooters - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud
Waterscooters Richtlijn
Maximaal 20 waterscooters
• vanwege grote vraag en beperkt aanbod, max. 1 per verenigingslid

Volgens de aanvullende regels (2019) die per eigenaar jaarlijks ondertekend moeten worden.(zie hier onder)

Commissie van 3 leden die organiseert, communiceert en naleving regels handhaaft (in nauwe samenwerking met bestuur).

Aanvullende regels voor eigenaren van Waterscooters (en Jetski's)
• Eigenaren van waterscooters vallen onder de categorie “gewone leden” zoals vermeld in artikel  5 van de statuten van WSV De Harder, en zijn daarmee gehouden aan de daaruit voortvloeiende rechten en plichten.

• Eigenaren dienen per seizoen het lidmaatschap en waterscooter abonnement te voldoen.

• Het is niet toegestaan aan de midden steiger (bij de boothelling) af te meren, afmeren in de haven in overleg met havenmeester/beheerder/bestuur.

• Het is niet toegestaan om met scooters aan te landen op grasveld of strand van WSV de Harder.

• Het is niet toegestaan scooters aan de boeien lijnen te leggen.

• Het varen gebeurt minimaal achter eerste visnet (na de slalombaan) en verder, dit ter voorkoming van overlast voor andere leden.

• Indien bestuurder van desbetreffende scooter overlast bezorgt aan leden van de WSV of andere watersporters, dan zal de toegang tot het terrein en helling verder worden ontzegd. Dit zonder enige teruggave van    abonnementsgelden.

• Bij geen geldig vaarbewijs en / of geen verzekering, wordt de toegang geweigerd of ontzegd.

• Gebruik van scooters door derden of familie/gezinsleden die geen vaarbewijs hebben of niet verzekerd zijn, is verboden (dit is wettelijk bepaald).

• Eigenaren en bestuurders van scooters dienen zich te allen tijde te houden aan wettelijk bepaalde regels.

• Gebruik helling is op eigen risico.

• De bovenstaande regels zijn voor de WSV een proef. De regels en de navolging daarvan worden eind seizoen 2019 geëvalueerd. Hierna wordt door het bestuur besloten of en hoe ermee doorgegaan kan worden.

WSV De Harder geeft u als liefhebber van een waterscooter of jetski de mogelijkheid uw hobby uit te oefenen. Vereiste is dat dit dan gebeurt in goede harmonie met de andere watersporters.

Copyright © 2019. All Rights Reserved.
WSV De Harder
Harderdijk 5
8256 RX Biddinghuizen

Terug naar de inhoud