avg - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud
AGV
Privacyverklaring WSV De Harder conform de  ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING 25 mei 2018  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT  
WSV De Harder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WSV De Harder en/of omdat u deze zelf bij aanmelding (telefonisch of per mail) verstrekt. WSV De Harder kan de volgende persoonsgegevens verwerken:  
- -uw naam
- -uw adresgegevens  
- -uw telefoonnummer  
- -uw e-mailadres  
- -uw bank nummer
- -uw geboortedatum
- -naam van uw partner
- -naam van uw kinderen
- -geboortedatum van inwonende kinderen
- -gegevens van uw boot/waterscooter

WAAROM WSV DE HARDER PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT  
WSV De Harder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.  
Daarnaast kan WSV De Harder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van lidmaatschap, doorgaans bestaande uit informatievoorziening via email van WSV De Harder.  
- Het versturen van nieuwsbrieven aan de leden van de vereniging  
- Het innen van de contributie.  
- Historische doeleinden, zoals het bijhouden van statistieken, maken van jaarboeken, houden          van jubilea, reünies etc.  

HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD  
WSV De Harder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld  
Om Historische doeleinden wil WSV De Harder voor onbepaalde tijd over een deel persoonsgegevens van hun oud leden kunnen beschikken. Deze worden dan niet meer met derden gedeeld.  

DELEN MET DERDEN  
WSV De Harder verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit niet anders kan zoals bijvoorbeeld het doorgeven van de lidmaatschappen aan de NWWB en indien noodzakelijk bij bijvoorbeeld bemiddeling van inkoop of verkoop van een huisje.

PUBLICEREN EN ARCHIVEREN VAN FOTO’S EN VIDEO’S  
Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s is vaak toestemming nodig van de betrokkene. WSV De Harder houdt zich het recht voor om groepsfoto’s/teamfoto’s/actiefoto’s te publiceren via de Social media kanalen van WSV De Harder en de nieuwsbrief. Daarbij kan het in beeld komen van publiek onvermijdelijk zijn. Deze foto’s, video’s zullen om historische redenen gearchiveerd worden. Persoonlijke foto’s, video’s zullen niet gepubliceerd worden op de Social media kanalen van WSV De
Harder. Uitzonderingen zijn foto’s, video’s die gemaakt zijn met het doel het plaatsten op de website /nieuwsbrief van WSV De Harder. Deze foto’s worden om historische redenen gearchiveerd. Alle andere foto’s dienen ter goedkeuring aan de betreffende persoon voorgelegd worden. WSV De Harder werkt, zonder uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen niet mee aan verzoeken van derden voor het leveren van foto’s/video’s van leden en oud leden.  

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK  
Op de website van WSV De Harder worden geen bezoekgegevens bijgehouden, zoals IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Middels de website van WSV De Harder is er geen koppeling met uw e-mail en verdere persoonsgegevens. Zie ook onderstaande alinea .

GOOGLE ANALYTICS WEBSITE  
WSV De Harder maakt géén gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van WSV De Harder bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.  

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN  
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wsvdeharder.nl  voor 1 september 2018. WSV De Harder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.  U kunt op elk moment uw lidmaatschap beëindigen. Dit dient schriftelijk te gebeuren volgens de regelementen. Uw gegevens zullen binnen 5 werkdagen zijn aangepast of verwijderd.  

BEVEILIGEN VAN GEGEVENS  
WSV De Harder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WSV De Harder heeft geen koppeling met uw persoonsgegevens en deze worden hier ook niet opgeslagen.  
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WSV De Harder verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met WSV De Harder, info@wsvdeharder.nl
 
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK 39032926
E-mailadres: info@wsvdeharder.nl

GEHEIMHOUDING  
Het voltallige bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden) hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, zodat u weet als lid van WSV De Harder, dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.  

CAMERATOEZICHT
Voordat bezoekers het terrein betreden worden zij gewezen op het feit dat er cameratoezicht is. WSV De Harder zal dit laten weten bij de toegangspoort.

BEWAARTERMIJN CAMERABEELDEN
WSV De Harder zal de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is maximaal 4 weken.
Bij een incident dat is vastgelegd, bijvoorbeeld diefstal of vernieling mag WSV De Harder de desbetreffende beelden bewaren totdat het voorval is afgehandeld.

OPSLAG EN VEILIGHEID PERSOONSGEGEVENS
WSV De Harder slaat uw persoonsgegevens digitaal op. Het bestuur heeft de beschikking over uw persoonsgegevens. Deze zijn verwerkt in een Excel-bestand. De computers en mailadres(sen) van het bestuur zijn beveiligd met wachtwoorden. Tevens zijn computers voorzien van up-to-date virusscanners. Te allen tijde wordt er een externe back up gemaakt.  
WSV De Harder slaat uitsluitend digitaal persoonsgegevens op. Er wordt niets in “hardkopie” opgeslagen.  
Bankafschriften van WSV De Harder met daarop de stortingen van leden, zijn uitsluitend in te zien via internetbankieren. Inzage door bestuur en kascommissie.  
Bij verlies of diefstal van data van WSV De Harder met daarop persoonsgegevens, zal te allen tijde melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens en tevens zal er bij politie aangifte van verlies of diefstal worden gedaan.   

AKKOORD MET DE PRIVACY VERKLARING CONFORM DE AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)  
Indien u zich aanmeld als lid van WSV De Harder dan gaat u akkoord met dit door het bestuur opgestelde document met betrekking tot de AVG-wetgeving.  
Dit document wordt u bij aanmelding toegezonden.  
Bent u reeds lid? Dan krijgt u dit document uiterlijk 25 mei 2018.  
Bent u reeds lid en gaat u niet akkoord met het gestelde in dit document, dan kunt u uw lidmaatschap zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail) beëindigen. Uw persoonsgegevens worden dan binnen 5 werkdagen verwijderd.  

WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID  
WSV De Harder past -indien noodzakelijk- haar privacy beleid aan conform de wetgeving zoals gesteld in de AVG. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u hierover informeren. De privacy verklaring is tevens in te zien op de website onder het kopje AVG

Copyright © 2019. All Rights Reserved.
WSV De Harder
Harderdijk 5
8256 RX Biddinghuizen

Terug naar de inhoud