Terein & Haven - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen&Info

Terrein & haven regelement
_____________________________________
W.S.V. de “HARDER” TERREIN & HAVEN REGLEMENT

Terrein:
Definitie terrein: zie statuten

1.Het terrein is uitsluitend toegankelijk voor leden en hun visite, klanten van skischool en kantine.
Leden zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun visite.

2.Leden en bezoekers dienen de aanwijzingen van de havenmeester/pachter/het bestuur strikt op te volgen.
In de haven dient men niet harder dan 5 km per uur te varen, om schade aan afgemeerde boten te voorkomen.
De maximum snelheid op het terrein is 5 km per uur, dit geldt ook voor de tractor.

3.Leden worden verzocht bij gebruik van de helling hun boot direct te water te laten, om wachttijden voor de hellingen te voorkomen.

Thuisstallers dienen na het te water laten hun trailer op het grasveld voor de haven te stallen.
Eigenaren van een havenbox en walplaatshouders dienen hun trailer op het trailerveld te plaatsen.
Trailers van boten die het hele jaar in het water liggen, dienen achter de Romneyloods te worden gestald.
Auto’s dienen op de parkeerplaats te worden gezet, hier geen trailers plaatsen.
Campers zonder vaste standplaats, mogen niet op het terrein blijven maar moeten buiten het terrein parkeren.

4.Leden mogen de tractor gebruiken, dit geschiedt geheel op eigen risico.
Alleen de bestuurder mag op de tractor. Deze bestuurder dient een geldig rijbewijs te hebben.
De tractor staat in de Romneyloods, deze direct na gebruik terugzetten.

De maximum snelheid op het terrein is 5 km per uur, dit geldt ook voor de tractor.

5.Er mogen geen lege jerrycans, waar benzine of andere schadelijke stoffen in gezeten hebben, op het terrein achtergelaten of opgeslagen worden.
Dit geldt ook voor lege of kapotte accu`s en afgewerkte olieproducten.

6.Het is toegestaan op het terrein te overnachten, mits dit voor aanvang van het seizoen, te weten 1 april, is gemeld bij het bestuur ivm af te dragen toeristenbelasting.
Wij verzoeken u om bij overnachting een aanwezigheidslijst in te vullen; deze dient door de vereniging overlegd te worden aan hulpdiensten in geval van calamiteiten.

7.Honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn en buiten het terrein van WSV de Harder te worden uitgelaten.
Eventuele uitwerpselen van honden op het terrein van WSV de Harder en ook vlak daarbuiten moeten altijd direct door de hondeneigenaar worden opgeruimd.

8.Huishoudelijk afval dient, goed verpakt in plastic zakken, direct in de container bij de romneyloods te worden gedeponeerd.
Groot afval zoals verpakkingsmateriaal e.d. dient door de leden direct van het terrein te worden verwijderd.

9.Chemische toiletten mogen niet op het terrein geleegd worden.

10.Na 1 uur ‘s nachts dient het rustig te zijn op het terrein. Voor bijzondere gelegenheden kan het bestuur ontheffing verlenen.

11.De havenmeester/de pachter/het bestuur is bevoegd om de toegang tot het terrein te ontzeggen aan personen die zich niet aan de regels houden.
Als leden van de vereniging overtredingen begaan, zal het bestuur gepaste maatregelen nemen.

12.Het is niet toegestaan aan de middensteiger (bij de boothelling) af te meren.
Als men geen vaste havenbox heeft, dient men de havenmeester/pachter
te vragen welke box gebruikt mag worden om de boot af te meren .

13.Het is alleen toegestaan om de slalombaan te gebruiken voor ski activiteiten of ter voorkoming van golfslag voor overige skiërs in de slalombaan. Dit om beschadigingen aan de verankeringen van de boeien te voorkomen.
(Dus niet zomaar tussen dijk en schans doorvaren)

14.Het is niet toegestaan om in het snelvaargebied en in de haven te zwemmen.

15.Het is niet toegestaan om op het strand aan te meren.

16.Open vuur op het terrein is niet toegestaan ivm brandgevaar.

17.De houder van een havenbox dient deze zelf schoon en vrij van onkruid te houden.


Reglement ter goedkeuring aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring reglementen d.d 08-04-2018


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu