Huisjes reglement - WSV De Harder waterskien aan Veluwemeer

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen&Info

Huisjes reglement
_____________________________________
WSV de Harder Huisjesreglement.
1. De bezitter van een huisje, plaatst zijn bezittingen op eigen risico op het terrein.

2. Het tegelpad voor een huisje mag maximaal 550 cm uit de voorzijde van het huisje liggen, alleen betontegels met afmeting van 30 x 30 cm (huisjes 1 t/m 34). of 40x60 cm (huisjes 35 t/m 42 . of een houten vlonder voor de huisjes vanaf nummer 43 tot en met nummer 50.
De eigenaar van een huisje dient zelf de tegels schoon en onkruidvrij te houden. Luifels, partytenten en windschermen mogen:
a) Uitsluitend op het tegelpad staan en maximaal de breedte van uw eigen huisje beslaan,
b) Mogen niet hoger zijn dan de nok en goothoogte van uw huisje,
c) Maximaal 3.30 meter uit de voorgevel van het huisje komen.
Na het weekend moeten de Luifels, partytenten en windschermen verwijderd zijn.
Rondom het huisje dient het te allen tijde netjes opgeruimd te zijn.
Een parasolstandaard, kleine tafel en maximaal 4 stoelen mogen gedurende de zomervakantie buiten blijven staan. Al het overige moet dagelijks weggeruimd worden. Achter de huisjes en elders op het terrein mag men niets opslaan.

3. a. De vorm van de huisjes mag niet gewijzigd worden. Dit geldt ook voor de dakhelling. Elke wijziging aan een huisje mag de oorspronkelijke afmeting toen het huis werd geplaatst niet overschrijden.
b. Naast de huidige dakbedekking bitumen (singels) staat de vereniging ook verbeterde dakbedekking toe, zoals EPDM of aluminium geperste dakpanplaten.
c. Vaste luifels zijn toegestaan, mits men zowel het huisje als luifel uitvoert met dakpanprofielplaten.
Kleur van de dakpanprofielplaten moet donkergrijs zijn.
De luifel moet uitgevoerd worden volgens de verleende vergunning van de gemeente, terug te vinden op www.wsvdeharder.nl onder Reglement en info.

4. Huishoudelijk afval dient, goed verpakt in plastic zakken, direct in de container bij de romneyloods te worden gedeponeerd.
Groot afval zoals verpakkingsmateriaal e.d. dient door de eigenaar van een huisje direct van het terrein te worden verwijderd.

5. De eigenaar van een huisje mag op geen enkele wijze overlast veroorzaken.
Honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn en buiten het terrein van WSV de Harder te worden uitgelaten.
Eventuele uitwerpselen van honden op het terrein van WSV de Harder en ook vlak daarbuiten moeten altijd direct door de hondeneigenaar worden opgeruimd.

6. Motorvoertuigen zijn enkel toegestaan op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen.

7. Verkoop van een huisje kan uitsluitend na overleg met het bestuur.
Hiervoor komen als eerste leden in aanmerking die op de wachtlijst van de huisjes staan, minimaal 1 jaar lid van de vereniging zijn en enkel die leden die in het bezit zijn van een speedboot met havenbox, of thuisstaller.
De wachtlijst voor de huisjes wordt beheerd door het secretariaat van de vereniging.

8. Alle kosten zoals lidmaatschap, huisjesplaats, havenbox , toeristenbelasting en elektra moeten voor aanvang van het seizoen 1 april van het desbetreffende kalenderjaar (Statuten artikel 14 par.4 blz. 11) betaald zijn.

9. Het is toegestaan op het terrein te overnachten, mits dit voor aanvang van het seizoen, te weten 1 april van het desbetreffende kalenderjaar, is gemeld bij het bestuur ivm af te dragen toeristenbelasting.
Wij verzoeken u om bij overnachting een aanwezigheidslijst in te vullen; deze dient door de vereniging overlegd te worden aan hulpdiensten in geval van calamiteiten.

10. Bij herhaalde overtredingen van het reglement is het bestuur bevoegd om passende maatregelen te nemen.

11. Alle overige besluiten en beslissingen worden door het bestuur genomen.
Reglement ter goedkeuring aangeboden aan de algemene ledenvergadering.

Goedkeuring reglement d.d. 08-04-2018


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu